◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΕΥΗ ΣΕΡΑΦΙΔΟΥ +MAGMA+


ΙNFORMATION  EUI SERAFIDOU +MAGMA+


Η ΜΑΓΜΑ προσφέροντας πρωτοπόρες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με βάση τις νέες τεχνολογίες, στοχεύει στην απλοποίηση των αναγκών σας.

Δημιουργεί νέα δεδομένα στον τρόπο τής επικοινωνίας μας, εξοπλίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό της με νέες συσκευές κινητής επικοινωνίας.

Αμφίδρομη, σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση κατά την εκτέλεση των εργασιών σας,

μέσω email και άμεση πρόσβαση σε ιδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα, από οπού και αν βρίσκεστε.


Magma offers innovative services of high quality based on new technology, aiming at simplifying your needs.

We create new data in communication means by equipping our human workforce with new mobile communication devices.

Bidirectional, in due time updating during carrying out your assignments, through email and immediate access on a specially designed site wherever you are ( through FB – pilot implementation for the time being)


◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

MAGMA Creative Design & Visual Merchandising Team - Thessaloniki - Hellas - Copyright@2011 Magma. All rights reserved