Η καταξίωση μας σε ένα τομέα υψηλών απαιτήσεων όπως είναι τα χώρος των καλλυντικών, μας έδωσε την δυνατότητα μίας πολυετής συνεργασίας με το Group L’Oreal αναλαμβάνοντας τη υλοποίηση project του μάρκετινγκ τής εταιρίας.


Our recognition in a field of high demands such as cosmetics / beauty products allawed us to develop a long term co-operation with Group L’Oreal being in charge of the implementation of the marketing project of the company.

+Εταιρικό event

+Κεντρική προβολή

+Visual merchandising

+Ατελιέ μακιγιάζ

+Προωθητική ενέργεια+Company event

+Central projection / promotion

+Visual merchandising

+Make-up studio

+Promotion act

+Εταιρικό event

+Κεντρική προβολή

+Merchandising ραφιών εξυπηρέτησης

+Ατελιέ μακιγιάζ

+Προωθητική ενέργεια

+Χώρος προβολής+Company event

+Central projection / promotion

+Visual merchandising

+Make-up studio

+Promotion act

+Promotion area

+Διακόσμηση Βιτρίνας

+Προωθητική ενέργεια

+Καμπίνα περιποίησης+Window display

+Promotion act

+Τreatment cabins                                                                                                                  


+Διακόσμηση βιτρίνας

+Χώρος προβολής

+Κεντρική προβολή

+Εταιρικό event+Window display

+Promotion area

+Central projection

+Brand event

                                                                                                               

MAGMA Creative Design & Visual Merchandising Team - Thessaloniki - Hellas - Copyright@2011 Magma. All rights reserved

UP

PPH

Οι ενέργειες τις οποίες υλοποιούμε περιλαμβάνουν: διακόσμηση βιτρινών, χώρους προβολής, κεντρικές προβολές, εταιρικά event, καμπίνες περιποίησης, ατελιέ μακιγιάζ, προωθητικές ενέργειες, υποστηρικτικές αναθέσεις, εξυπηρέτηση αναγκών καταστημάτων, τεχνική υποστήριξη πάγκων.


Some of the projects we carry out include window display, promotion areas, central promotions, company events, make-up events, promotion project, supporting assignments, shop services, technical support.