Επιμεληθήκαμε τις βιτρίνες και το εσωτερικό Merchandising των καταστημάτων τής εταιρείας, διαμορφώνοντας ένα αποτέλεσμα από το σχεδιασμό,την κατασκευή, τη διακόσμηση των περισσοτέρων καταστημάτων και την αποστολή του decor στα υπόλοιπα, με τεχνικές οδηγίες για την υλοποίηση των βιτρινών.


We attended the shop windows and the interior Merchandising of the company shops reaching our goal through designing, constructing and decorating most of the shops and sending the decor to the rest of them with technical guidelines on how to apply them.                                                    

MAGMA Creative Design & Visual Merchandising Team - Thessaloniki - Hellas - Copyright@2011 Magma. All rights reserved

UP

PPH